نمایش 1–12 از 15 نتیجه

فروشگاه

All in one 12KVA

موجود در انبار

118,280,000 تومان
ولتاژ خروجی

268.8VDC

جریان خروجی

22A

آرایش

84S1P

ظرفیت الکتریکی

5920Wh

حداکثر توان خروجی

2920W

زمان شارژ

(6-8)hr

نوع باتری

LFP

تعداد سیکل

2000

وزن

32.5 Kgr

ابعاد

500×260×255mm

ALL IN ONE 15 KVA

موجود در انبار

128,000,000 تومان
ولتاژ ورودی

220VAC

ولتاژ خروجی

278VDC

جریان خروجی

22A

آرایش

84S1P

ظرفیت الکتریکی

6100Wh

حداکثر توان خروجی

6000W

زمان شارژ

(6-8)hr

نوع باتری

LFP

تعداد سیکل

2000

وزن

39KG

ابعاد

520×260×270mm

تعداد پورت خروجی

6

تعداد پورت USB

6

توان پورت USB

20

UPS خانگی ALL IN ONE 1.5KVA

موجود در انبار

13,860,000 تومان
ولتاژ ورودی

220VAC

ولتاژ خروجی

260VDC

جریان خروجی

2.6A

آرایش

70S1P

ظرفیت الکتریکی

675Wh

حداکثر توان خروجی

1000W

زمان شارژ

(6-8)hr

نوع باتری

NCM

تعداد سیکل

1000

وزن

5.5 Kgr

ابعاد

280×220×80mm

تعداد پورت خروجی

1

UPS خانگی ALL IN ONE 2.5 KVA

موجود در انبار

25,560,000 تومان
ولتاژ ورودی

220 VAC

ولتاژ خروجی

266 VDC

جریان خروجی

4A

آرایش

72S1P

ظرفیت الکتریکی

1066Wh

حداکثر توان خروجی

1500W

زمان شارژ

(6-8)hr

نوع باتری

NCM

تعداد سیکل

1000

وزن

9 Kgr

ابعاد

400×180×100mm

تعداد پورت USB

2

تعداد پورت خروجی

2

توان پورت USB

20W

UPS خانگی ALL IN ONE 3 KVA

موجود در انبار

27,000,000 تومان
ولتاژ ورودی

22VAC

ولتاژ خروجی

266VDC

جریان خروجی

5A

آرایش

72S1P

ظرفیت الکتریکی

1332Wh

حداکثر توان خروجی

1500W

زمان شارژ

(6-8)hr

نوع باتری

NCM

تعداد سیکل

500

وزن

11.4KG

ابعاد

400×180×100mm

تعداد پورت USB

4

تعداد پورت خروجی

4

توان پورت USB

20W

UPS خانگی ALL IN ONE 5 KVA

موجود در انبار

45,000,000 تومان
ولتاژ ورودی

220VAC

ولتاژ خروجی

266VDC

جریان خروجی

8A

آرایش

72S1P

ظرفیت الکتریکی

2132Wh

حداکثر توان خروجی

2500W

زمان شارژ

(6-8)hr

نوع باتری

NCM

تعداد سیکل

1000

وزن

15.8KG

ابعاد

600×180×100mm

تعداد پورت USB

4

تعداد پورت خروجی

4

توان پورت USB

20W

UPS خانگی ALL IN ONE 6 KVA

موجود در انبار

45,000,000 تومان
ولتاژ ورودی

220VAC

ولتاژ خروجی

266VDC

جریان خروجی

9.6A

آرایش

72S1P

ظرفیت الکتریکی

2560Wh

حداکثر توان خروجی

3000W

زمان شارژ

(6-8)hr

نوع باتری

NCM

تعداد سیکل

1000

وزن

16.4KG

ابعاد

600×180×100mm

تعداد پورت USB

4

تعداد پورت خروجی

4

توان پورت USB

20W

اسکرابر 19.2V، 325A

موجود در انبار

124,800,000 تومان
ولتاژ خروجی

19.2VDC

جریان خروجی

325A

آرایش

6S1P

ظرفیت الکتریکی

6240Wh

حداکثر توان خروجی

6240W

زمان شارژ

(6-8)hr

نوع باتری

LFP

تعداد سیکل

2000

وزن

39.4Kgr

ابعاد

250×420×230mm

پک باتری UPS

موجود در انبار

21,120,000 تومان
ولتاژ خروجی

48VDC

جریان خروجی

22A

آرایش

15S1P

ظرفیت الکتریکی

1056Wh

حداکثر توان خروجی

1056W

زمان شارژ

(6-8)hr

نوع باتری

LFP

تعداد سیکل

2000

وزن

7.3 Kgr

ابعاد

250×150×150mm

پک باتری اسکرابر 25.6V ، 250A

موجود در انبار

121,320,000 تومان
ولتاژ خروجی

25.6VDC

جریان خروجی

250A

آرایش

8S1P

ظرفیت الکتریکی

6066Wh

حداکثر توان خروجی

6066W

زمان شارژ

(6-8)hr

نوع باتری

LFP

تعداد سیکل

2000

وزن

39.7KG

ابعاد

500×260×255mm

پک باتری اسکرابر 25.6V ، 88A

موجود در انبار

45,000,000 تومان
ولتاژ خروجی

25.6VDC

جریان خروجی

88A

آرایش

8S1P

ظرفیت الکتریکی

2250Wh

حداکثر توان خروجی

2250W

زمان شارژ

(6-8)hr

نوع باتری

LFP

تعداد سیکل

2000

وزن

13.7 Kgr

ابعاد

195×330×210mm